Nuttige online artificial intelligence links

Hier vind je een verzameling nuttige online tools en links.

ChatGPT - ChatGPT is een prototype van een chatbot met kunstmatige intelligentie, ontwikkeld door OpenAI en gespecialiseerd in het voeren van dialogen met een gebruiker.

ChatGPT-4 - ChatGPT-4 premium verbeterde variant van ChatGPT.

MidJourney - Afbeeldingen en foto's laten maken door AI door middel van een prompt invoeren. Instructies moet je invoeren door te praten met een chatbot in Discord.

Dall-E - DALL·E 2 is an AI system that can create realistic images and art from a description in natural language.

PromptBase - DALL·E, GPT, Midjourney, Stable Diffusion, ChatGPT Prompt Marketplace. Find top prompts, produce better results, save on API costs, sell your own prompts.

ElevenLabs - Creëer levensechte voice-overs of gebruik de AI-stemgenerator als eenvoudig te gebruiken tekstlezer. Bij een betaald account is commercieel gebruik toegestaan.

Durable - Creëer een website in 30 seconden met AI.